Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...


czytaj więcej

Wypełnij Oświadczenie Woli

Straż Miejska Kielce prowadzi działania w kierunku podnoszenia świadomości na temat transplantacji organów po śmierci. Weź od strażnika i wypełnij...


czytaj więcej

ZŁAMIESZ PRZEPISY W ZASIĘGU KAMER STRAŻY MIEJSKIEJ – MOŻESZ DOSTAĆ MANDAT

STRAŻ MIEJSKA W KIELCACH SIĘGA PO NOWE ROZWIĄZANIA
Zmiany organizacyjne, które są wprowadzane w Straży Miejskiej w Kielcach, w połączeniu z wykorzystaniem możliwości przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (znowelizowanych w listopadzie 2018 roku), modyfikują zasady funkcjonowania Sekcji Monitoringu Wizyjnego kieleckiej Straży Miejskiej. 

Wprowadzone zmiany dają możliwość przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ukarania mandatem sprawcę wykroczenia jedynie na podstawie nagrania z kamery monitoringu. Efektem wprowadzonych działań będą sytuacje, gdy kierowcy łamiący przepisy „pod okiem kamery” np. przejeżdżając bądź parkując na ul. Sienkiewicza otrzymają sankcje karne (mandat lub pouczenie) za popełnione wykroczenie jedynie na podstawie zapisów z kamery wizyjnej, bez faktycznej kontroli uprawnionego funkcjonariusza. Zmiany i reorganizacja działania Straży Miejskiej są dokonywane sukcesywnie i wymagają przekwalifikowania pracowników cywilnych na funkcjonariuszy. W miesiącu czerwcu szkolenie podstawowe na Strażnika Miejskiego przeszły pierwsze dwie osoby. W ciągu kolejnych miesięcy na podobne szkolenie oddelegowani zostaną wszyscy pozostali cywilni operatorzy monitoringu.   

Dodatkowe informacje