Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...

Spotkania z mieszkańcami naszego miasta na, których prezentowany będzie pokaz palenia w piecach dwoma metodami zaplanowane zostały na 22 stycznia...


czytaj więcej

Konkurs ekologiczny - Środowisko ponad wszystko

Konkurs składa się z zadań, które muszą być realizowane przez klasę/grupę uczniów wraz z opiekunem. W każdym miesiącu na stronie...


czytaj więcej

10.05.2017 Informacja o dalszej procedurze naboru na 1 stanowisko aplikanta

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne proszeni są o zgłoszenie się w Komendzie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b w dniu 30 maja 2017 r. na dalszą procedurę naboru, która składać się będzie z następujących etapów:
1. Test wiedzy teoretycznej - godz.10.00 (obowiązkowy dokument potwierdzający tożsamość kandydata).
2. Test sprawnościowy - godz. 11.00 – (strój sportowy obowiązkowy, bez butów sportowych – zajęcia odbędą się na macie). Warunkiem dopuszczenia do testu sprawnościowego jest zaliczenie testu wiedzy oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje