KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016...


czytaj więcej

04.10.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie projektu budowalnego rozbudowy Straży Miejskiej w Kielcach”

W związku z prowadzonym postępowaniem na „Opracowanie projektu budowalnego rozbudowy Straży Miejskiej w Kielcach” Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Formarchitekci Dariusz Gniewek Miłosz Platowski s. c.
ul. Reformacka 4
35-026 Rzeszów
z ceną: 100 860,00 zł brutto

W postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców, kryterium wyboru stanowiła cena – 100%

  1. Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Grażyny 11/7, 31-217 Kraków -
    cena135 300,00 zł
  2. Vitaro Sp. Z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-118 Warszawa Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko – cena 183 270,00 zł
  3. EC Industria Krzysztof Holwek, ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko – cena 145 500,00 zł
  4. Detan Sp. Z o.o., ul. Słowackiego 16, 25-365 Kielce –
    cena 109 470,00 zł
  5. Formarchitekci Dariusz Gniewek Miłosz Platowski s. c., ul. Reformacka 4, 35-026 Rzeszów – cena100 860,00 zł

Dodatkowe informacje