Jak ekonomicznie i ekologicznie bez dymu ogrzewać węglem i drewnem

W sobotę o godzinie 10.00  w Ośrodku Kultury „Białogon” przy ul. Pańskiej, a następnie o godz. 13.00 na terenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Błogosławionych Hiacynty i Franciszka w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej odbyły się wykłady na temat ekonomicznego i ekologicznego spalania węgla zorganizowane przez Wydział Zarządzania Energią UM Kielce we współpracy z kielecką Strażą Miejską.

Osoby, które zainteresowały się tematem i zdecydowały się na przybycie na wykłady i pokazy mogły się dowiedzieć, iż wystar­czy mini­malna zmiana nawy­ków, aby efek­tywnie, eko­no­miczne i pra­wie lub cał­ko­wi­cie bez dymu palić w piecach. Pokaz bezpiecznego a zarazem ekologicznego spalania drewna i węgla zademonstrowali wszystkim zgromadzonym zaproszeni na akcję organizatorzy serwisu internetowego „Czyste Ogrzewanie” rozpalając w dwóch iden­tycznych piecach typu “koza” róż­nymi meto­dami taki sam węgiel.

DSC 06

Kop­cący komin po pra­wej to węgiel spa­lany tradycyjnie - nie­ekologicznie. Piec po lewej rów­nież pra­cuje, ale paliwo zostało roz­pa­lone inną metodą - od góry, dla­tego dym się spala i komin wypusz­cza prze­zro­czy­ste spaliny. 

 

Serdecznie dziękujemu strażakom z OSP Niewachlów za udział w spotkaniu.  

DSC 01 DSC 02 DSC 04 DSC 05 DSC 07 DSC 08

Dodatkowe informacje