03.12.2015 - Nielegalne pozyskiwanie drzewa

Funkcjonariusze kieleckiej Straży Miejskiej po raz kolejny ujawnili przypadek nielegalnego pozyskiwania drzewa z lasu. W dniu wczorajszym około godz. 20 funkcjonariusze patrolu EKO kontrolujący tereny leśne podjął czynności wobec kobiety, wywożącej na wózku drzewo z lasu. Dodatkowo po kontroli jej posesji okazało się, że nie był to pierwszy kurs do lasu. Na terenie nieruchomości znajdowała się, ułożona na dwóch stertach większa ilość świeżo pociętych na kawałki drzew Ponieważ kobieta nie posiadała dokumentów zezwalających na legalne pozyskanie znacznej części zgromadzanego przez nią drzewa powiadomiono funkcjonariuszy Straży Leśnej, którzy przejęli sprawę do dalszej realizacji.

01.12.2015 - Kolejne dzikie wysypisko

Pomimo, iż Kielcach bezpłatnie i legalnie można przekazać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „ODRZUTOWNIA” przy ul. Magazynowej, nadal wiele osób pozbywa się ich w sposób nielegalny. Do zadań patroli EKO Straży Miejskiej w szczególności należy kontrola takich miejsc, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci i pozbywania się odpadów, gromadzenia mas ziemnych, zanieczyszczanie wód.

Czytaj więcej...

Z nami bezpiecznie i ekologicznie

25 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie z cyklu Z nami bezpiecznie i ekologicznie, którego gospodarzem była Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. Współuczestnikami prowadzonego przez IPA Polska programu byli w szczególności przedstawiciele służb mundurowych: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Granicznej. Celem spotkania był przekazanie młodzieży zasad dotyczących bezpieczeństwa, propagowanie postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia. Zgromadzeni na sali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w panelach edukacyjnych dotyczących m.in. zagrożeń terrorystycznych, zagadnień związanych z ruchem drogowym, zarządzaniem kryzysowym, a także ochroną wód.

relacja itv Kielce

 

08.11.2015 - Ranna sarenka

O rannej sarnie biegającej po prywatnej posesji powiadomiła dyżurnego Straży Miejskiej mieszkanka ulicy Ściegiennego. Interweniujący strażnicy z Ekopatrolu po wstępnych oględzinach stwierdzili, że młoda sarenka ma zakrwawiony cały pyszczek, dlatego postanowili złapać cierpiące zwierzę. Wezwana na miejsce Straż Łowiecka, zabrała ranną sarenkę.

26.10.2015 - Kontrola terenów leśnych

W ramach corocznej akcji zawiązanej z Dniem Wszystkich Świętych  funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą wzmożone kontrole na terenach leśnych m.in. pod kątem nielegalnego pozyskiwania gałęzi jodłowych. W dniu dzisiejszym podczas takiej właśnie kontroli, strażnicy miejscy ujęli mężczyznę wynoszącego z lasu gałęzie jodły. Mężczyzna ten w czasie rozmowy z funkcjonariuszami przyznał się, że nie posiada zezwolenia umożliwiajacego mu legalne pozyskanie stroiszu jodłowego. Przybyły na miejsce funkcjonariusz Straży Leśnej zarekwirował i zabezpieczył gałęzie jodły a mężczyznę ukarał mandatem karnym.

art. 148§1 - „ Kto:
1) dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,
2) zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki, podlega karze grzywny.

 

Majowy Weekend

W długi majowy weekend na ulicach miasta pojawiła się w zwiększona liczba patroli Straży Miejskiej, która dbała o porządek w czasie cyklu imprez i uroczystości związanych z obchodami dnia:
-     1- go Maja
-     Święta Flagi
- uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, w uroczystościach których uczestniczył Poczet Sztandarowy Straży Miejskiej.
 

Dodatkowe informacje