Patrol szkolny

Program profilaktyczny

„BEZPIECZNIEJ ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ”

                                 mis                                                      

Stojący w porcie statek jest bezpieczny,

ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach…

/Grace Hooper/Rozwój jest kluczowym pojęciem w życiu każdego człowieka. Jest to proces ustawiczny, jednak najsilniej odbywa się on w okresie dorastania. Na tym etapie życia młodzi ludzie spotykają się także z wieloma zagrożeniami i często brakuje im właściwych postaw mogących wpłynąć na ich wyeliminowanie i przeciwstawienie się nim. Straż Miejska w Kielcach, wychodząc naprzeciw tej problematyce oraz potrzebom, celom i zadaniom rodzin, placówek oświatowych i wszystkich jednostek zaangażowanych w proces wychowania młodego pokolenia, zaprasza zainteresowanych do podjęcia współpracy przy realizacji autorskiego programu profilaktycznego.

CELE:

            Nadrzędnym celem realizowanych przez nas działań wobec różnych grup odbiorców staje się wzmacnianie posiadanych umiejętności, kształtowania i utrwalanie świadomych postaw, odpowiednich nawyków wobec różnorodnych otaczających człowieka zagrożeń.

            W proponowanych przez nas zajęciach wykorzystując rozmaite metody pracy poruszamy wiele tematów związanych z pojęciem bezpieczeństwa. Kładziemy nacisk na uświadamianie młodym ludziom jakie sytuacje i zachowania stanowią zagrożenia dla ich życia i zdrowia, wzmacniając ich świadomość w zakresie rozpoznawania niepokojących sygnałów płynących z otoczenia.

            Proponowany przez nas zakres tematyczny jest rozległy i obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Kto mnie chroni i pomaga?
 • Jestem bezpieczny w domu
 • Bezpieczna zabawa na podwórku/zimą/podczas wakacji
 • Skąd się biorą góry śmieci
 • Żyj ekologicznie
 • Czy pies musi ugryźć?
 • Bezpieczna droga do szkoły ze Strażą Miejską
 • Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobami nieznajomymi
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Złość – przyjaciel czy wróg?
 • Decyduję świadomie
 • Nie warto ryzykować

ADRESACI:

 • DZIECI, MŁODZIEŻ

Program profilaktyczny realizowany przez Straż Miejską w Kielcach każdorazowo dostosowujemy do wieku, predyspozycji oraz potrzeb młodych ludzi. Swoimi działaniami obejmujemy placówki na terenie miasta Kielce, w tym:

  Placówki wychowania przedszkolnego 

  Szkoły podstawowe

  Szkoły gimnazjalne

  Szkoły ponadgimnazjalne

 • RODZICE

Wychodząc z założenia, że rodzina stanowi system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, działaniami profilaktycznymi obejmujemy także opiekunów i rodziców. Wzmacniamy ich wiedzę w zakresie wczesnego rozpoznawania niepokojących symptomów, otaczających zagrożeń i ich specyfiki czy odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny. Tematykę dostosowujemy do aktualnych potrzeb bądź występujących zjawisk niepożądanych.

REALIZATORZY, OCENA REALIZACJI:

Realizatorami proponowanych przez Straż Miejską w Kielcach treści programowych są umundurowani strażnicy miejscy, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi odbiorcami. Dla usprawnienia kontaktu z przedstawicielami szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach Straży Miejskiej w Kielcach, powołano Patrol Szkolny. Pedagodzy zainteresowani współpracą z naszą jednostką, mają możliwość kontaktu z funkcjonariuszami w celu zapoznania się z proponowaną przez nas tematyką.

Po zakończeniu działań realizowanych przez Straż Miejską w Kielcach w danym roku szkolnym koordynator z ramienia placówki, zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 20 czerwca każdego roku pisemnego sprawozdania/opinii z realizacji działań profilaktycznych przez naszą jednostkę.   

 

KONTAKT:

Straż Miejska w Kielcach

ul. Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce

Tel. 041 348-29-18, tel. kom. 664-366-961,

Fax: 041 361-18-13

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

      orzelsm                                                         

Nie mądry jest ten, kto wiele umie,

lecz ten co złe od dobrego rozeznać rozumie”

/Mikołaj Rej/

Dodatkowe informacje