30.10.2019 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach przeznaczących do likwidacji

  • Drukuj

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, informuje iż posiadane na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane zostały do likwidacji:

Blokady, krzesło, pojemnik na papier, lampka, ogrzewacz wody, poziomica, szafka, gazy.

Przedmioty nie nadają się do dalszego użytkowania, posiadają wady
i uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo najbliższego otoczenia.