09.09.2016 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Komendy Straży Miejskiej w Kielcach

 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Komendy Straży Miejskiej w Kielcach

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

  1. Radarowy przyrząd pomiarowy prędkości AD 9T, rok prod. 2005 – cena 5800 zł. netto + 23% VAT
  2. Notebook HP Compaq 8710p, rok prod. 2007 (bez dysku) – cena 500 zł. brutto
  3. Notebook Asus M51V, rok prod. 2009 (bez dysku) – cena 250 zł. brutto

Osobą do kontaktu w sprawie zapytań dotyczących oferty są:

- Pan Andrzej Łuc- tel. 41 348 29 23 (w sprawie Radarowego przyrządu pomiarowego
               prędkości AD 9T).

- Pan Eryk Armata – Tel. 41 348 29 20 (w sprawie notebooków).

Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, w godz. 7.30-15.30 lub u dyżurnego Straży Miejskiej po godzinach pracy Sekretariatu do dnia 29.09.2016r.