16.03.2017 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

1. Skoda Fabia, rok prod. 2005 – cena 4200 zł.
2. Telefon Nokia C1-01, rok prod. 2012 – cena 30 zł.
3. Telefon Nokia 515, rok prod. 2014 – cena 10 zł.
4. Telefon Sony Xperia, rok prod. 2014, cena 70 zł.
5. Telefon Samsung S5610, rok prod. 2013, cena 20 zł.
6. Telefon Samsung S5610, rok prod. 2012, cena 50 zł.
7. Telefon Samsung S5610, rok prod. 2014, cena 20 zł.

Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, w godz. 7.30-15.30 lub u dyżurnego Straży Miejskiej po godzinach pracy Sekretariatu do dnia 28.03.2017r.