Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie do 24 września 2018r.

oznaczenie sprawy 1/2018        

Ogłoszenie do przetargu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 617160-N-2018 z dnia 14-09-2018r.

                                                                                                        

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie do 24 września 2018r.

 W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. dnia 24 września 2018 roku do godz. 1000 - nie została złożona  żadna oferta - pdf.