19.07.2019 - Lista osób spełniających kryteria formalne do naboru z okresu 01.07.2019 – 15.07.2019

Lista osób spełniających kryteria formalne do naboru z okresu 01.07.2019 – 15.07.2019, na 4 stanowiska aplikanta oraz informacja o dalszej procedurze naboru:

  1. Bartocha Andrzej - Kielce
  2. Bozowski Andrzej - Niestachów
  3. Kopyszko Ernest - Kielce
  4. Palmąka Aleksandra - Kielce
  5. Sakawczuk Marcin - Kielce        

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne proszeni są o zgłoszenie się w Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b w dniu 5 sierpnia 2019 r. na dalszą procedurę naboru, która składać się będzie z następujących etapów:

1.Test wiedzy teoretycznej - godz. 9.00 (obowiązkowy dokument potwierdzający tożsamość kandydata).
2. Test sprawnościowy - godz. 10.00 (strój sportowy obowiązkowy, bez butów sportowych – zajęcia odbędą się na macie). Warunkiem dopuszczenia do testu sprawnościowego jest zaliczenie testu wiedzy oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.