02.11.2017 Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Komenda Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce

II. Stanowisko urzędnicze: Inspektor Sekcji Kadrowo-Prawnej – ¾ etatu

III. Uzasadnienie:
Największą liczbę punktów po zsumowaniu obu etapów naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna) uzyskały następujące osoby:
1. Iwona Bafia – Ziach – Kielce
2. Magdalena Wilczyńska – Bilcza
3. Edyta Wejman – Bilcza

Z uwagi na złożenie rezygnacji przez Panią Iwonę Bafia – Ziach, Komisja postanowiła zatrudnić kolejną osobę z listy - Panią Magdalenę Wilczyńską.