06.09.2018 - Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 02.08.2018 r.

na 4 stanowiska: Aplikant (strażnik miejski)
Nazwa urzędu: Straż Miejska w Kielcach
Adres urzędu: ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce
Status: koniec naboru
Wyniki naboru: nabór zakończony wybraniem Panów Przemysława Bal i Damiana Mazur
Data publikacji wyniku: 06.09.2018 r.