Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Patrol szkolny

Image

Informacje o Patrolu Szkolnym

Rozwój jest kluczowym pojęciem w życiu każdego człowieka. Jest to proces ustawiczny, jednak najsilniej odbywa się on w okresie dorastania. Na tym etapie życia młodzi ludzie spotykają się także z wieloma zagrożeniami i często brakuje im właściwych postaw mogących wpłynąć na ich wyeliminowanie i przeciwstawienie się nim.

Straż Miejska w Kielcach, wychodząc naprzeciw tej problematyce oraz potrzebom, celom i zadaniom rodzin, placówek oświatowych i wszystkich jednostek zaangażowanych w proces wychowania młodego pokolenia, zaprasza zainteresowanych do podjęcia współpracy przy realizacji autorskiego programu profilaktycznego.

CELE

Nadrzędnym celem realizowanych przez nas działań wobec różnych grup odbiorców staje się wzmacnianie posiadanych umiejętności, kształtowania i utrwalanie świadomych postaw, odpowiednich nawyków wobec różnorodnych otaczających człowieka zagrożeń.

W proponowanych przez nas zajęciach wykorzystując rozmaite metody pracy poruszamy wiele tematów związanych z pojęciem bezpieczeństwa. 
Proponowany przez nas zakres tematyczny jest rozległy i obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Kto mnie chroni i pomaga?
 • Jestem bezpieczny w domu
 • Bezpieczna zabawa na podwórku/zimą/podczas wakacji
 • Skąd się biorą góry śmieci
 • Żyj ekologicznie
 • Czy pies musi ugryźć?
 • Bezpieczna droga do szkoły ze Strażą Miejską
 • Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobami nieznajomymi
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Złość – przyjaciel czy wróg?
 • Decyduję świadomie
 • Nie warto ryzykować

ADRESACI

DZIECI, MŁODZIEŻ


Program profilaktyczny realizowany przez Straż Miejską w Kielcach każdorazowo dostosowujemy do wieku, predyspozycji oraz potrzeb młodych ludzi. Swoimi działaniami obejmujemy placówki na terenie miasta Kielce, w tym:

 •   Placówki wychowania przedszkolnego 
 •   Szkoły podstawowe
 •   Szkoły ponadgimnazjalne


RODZICE


Wychodząc z założenia, że rodzina stanowi system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, działaniami profilaktycznymi obejmujemy także opiekunów i rodziców.

Wzmacniamy ich wiedzę w zakresie wczesnego rozpoznawania niepokojących symptomów, otaczających zagrożeń i ich specyfiki czy odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny.

Tematykę dostosowujemy do aktualnych potrzeb bądź występujących zjawisk niepożądanych.

REALIZACJA

Realizatorami proponowanych przez Straż Miejską w Kielcach treści programowych są umundurowani strażnicy miejscy, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi odbiorcami.

Dla usprawnienia kontaktu z przedstawicielami szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach Straży Miejskiej w Kielcach, powołano Patrol Szkolny

Pedagodzy zainteresowani współpracą z naszą jednostką, mają możliwość kontaktu z funkcjonariuszami w celu zapoznania się z proponowaną przez nas tematyką.

Po zakończeniu działań realizowanych przez Straż Miejską w Kielcach w danym roku szkolnym koordynator z ramienia placówki, zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 20 czerwca każdego roku pisemnego sprawozdania/opinii z realizacji działań profilaktycznych przez naszą jednostkę.    

KONTAKT

Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3 B, 25-024 Kielce

Tel. 041 348-29-22, tel. kom. 664-366-961

email: patrol.szkolny@strazmiejska.kielce.pl

WIADOMOŚCI Z PATROLU SZKOLNEGO

Nie ma już więcej wiadomości

MAPKA WDROŻEŃ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

KALENDARZ WYDARZEŃ

2020-12-17

Konkurs "30 lat w służbie społeczeństwu - Straż Miejska Kielce"

Termin nadesłana prac

2020-12-17

2020-11-30

Konkurs "Nieletni paragraf"

Termin nadesłana wiersza/hasła oraz gry stolikowej

2020-10-30

Konkurs "Jestem zdrowy, bezpieczny i ekologiczny"

Termin dostarczenia prac

2020-10-30

2020-11-30

Konkurs "Środowisko ponad wszystko"

Termin nadsyłania sprawozdania

2020-11-30

Konkurs "Forum zdrowia i bezpieczeństwa"

Termin nadsyłania komiksu

2020-11-30

2020-09-23

Konkurs "Poszukiwacze czystego powietrza - SMOG"

Finał konkursu

2020-01-22

Konkurs "Moja rada na odpada"

Termin składania prac

2020-01-22

2019-10-21

Konkurs "Jestem bezpieczny na drodze"

Termin nadsyłania prac

GALERIA

BEZPIECZNY SENIOR

AKCJA FESTYN

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2020 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj