Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B
KORONAWIRUS - INFORMACJE

O NAS

KIM JESTEŚMY

Straż Miejska to wyspecjalizowana formacja wykonująca zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Każdy strażnik posiada czapkę z charakterystyczną żółto-czarną szachownicą.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, udzielanie pomocy i nakładanie grzywien

kontrola publicznego transportu zbiorowego i środków transportu

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych

współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych dla potrzeb gminy

Straż Miejskapomaga bezdomnymedukuje społeczeństwozapobiega przestępstwomdba o ład i porządekudziela pierwszej pomocyzabezpiecza mieniedba o zwierzęta

WIADOMOŚCI

Nie ma już więcej wiadomości

MAPA JAKOŚCI POWIETRZA

Sprawdź mapę zanieczyszczenia powietrza w Kielcach i okolicy (wskaźnik PM)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań. Staraliśmy się przewidzieć wszystkie możliwości. Jeśli jednak nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie – skorzystaj z formularza kontaktowego.
Czy każdy funkcjonariusz Straży Miejskiej posiada osobowe zezwolenie do wykonywania kontroli w ruchu drogowym?
Informujemy, iż każdy funkcjonariusz Straży Miejskiej dokonujący kontroli posiada osobowe zezwolenie do wykonywania kontroli wydane przez KRP zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 18.07.2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008, Nr 132 poz.841 ze zm.).

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (PW - 2021)

Szukaj