Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Kontakt dla osób niesłyszących

Kontakt z urzędem:
Straż Miejska w Kielcach
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Numer telefonu (wiadomości SMS): 784 616 936 (Uwaga! Telefon tylko do kontaktu przez SMS)
Numer faksu: 41 361-18-13
Adres poczty elektronicznej: dyzurny@strazmiejska.kielce.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj