Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Zgłoś sprawę

Poniżej znajdziecie Państwo przycisk prowadzący do aplikacji strony internetowej UlepszamyKielce. To narzędzie do komunikacji pomiędzy Mieszkańcami Kielc a Urzędem miasta Kielce i jednostkami organizacyjnymi miasta.

Dzięki niej służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania, mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu lub realizacji propozycji od Mieszkańców.

Skargi i wnioski przyjmowane są w budynku Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3B.

Pani Komendant Straży Miejskiej w Kielcach lub jej Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz innych sprawach we wtorki w godz. 13 - 15, bądź w każdy inny dzień po uprzednim ustaleniu terminu.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46). Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Skargi i wnioski składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres Straży Miejskiej w Kielcach.

Straż Miejska w Kielcach informuje, że nie przyjmuje i nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 735).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: - osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą, - adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, - żądania, którego dotyczy.

Jednocześnie informujemy, że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie. Dane te, nie są również ujawniane w trakcie prowadzonych przez strażników miejskich czynności kontrolnych.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj