Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Zgłoś sprawę

Wskaż rodzaj zgłoszenia i uzyskaj informację, gdzie bezpośrednio możesz zgłosić interwencję.

Sprawy związane z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia prosimy zgłaszać na numer alarmowy 112.

Drogi

Miejski Zarząd Dróg

ul. J. Prendowskiej 7

25-395 Kielce

e-mail: boi@mzd.kielce.pl

Tel. 41 34 02 800

Bezpieczeństwo

Straż Miejska w Kielcach

ul. Ogrodowa 3B

25-024 Kielce

e-mail: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Tel. 986

Komunikacja

Zarząd Transportu miejskiego

ul. Głowackiego 4

25-368 Kielce

e-mail: ztm@ztm.kielce.pl

Tel. 41 343 15 93

Wodno-kanalizacyjne

Wodociągi Kieleckie sp. z o.o.

ul. Krakowska 64

25-701 Kielce

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

Tel. 41 365 31 00

Śmieci

Odpady komunalne na terenie Gminy Kielce

ENERIS Ochrona Środowiska

oraz

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o.

Zieleń miejska

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Sandomierska 249

25-330 Kielce

e-mail: sekretariat@zielen.kielce.pl

Tel. 41 333 50 61

Parkowanie

Straż Miejska w Kielcach

ul. Ogrodowa 3B

25-024 Kielce

e-mail: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Tel. 986

Zwierzęta

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

Tel. 41 36 76 730

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2020 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj