Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku
Image

WIADOMOŚCI

Nie ma już więcej wiadomości

KIM JESTEŚMY

Straż Miejska to wyspecjalizowana formacja wykonująca zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Każdy strażnik posiada czapkę z charakterystyczną żółto-czarną szachownicą.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, udzielanie pomocy i nakładanie grzywien

kontrola publicznego transportu zbiorowego i środków transportu

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych

współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych dla potrzeb gminy

Straż Miejskapomaga bezdomnymedukuje społeczeństwozapobiega przestępstwomdba o ład i porządekudziela pierwszej pomocyzabezpiecza mieniedba o zwierzęta

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Gmina Kielce
1. Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce, schronisko dla osób bezdomnych, tel. 41/366-48-47.

2. Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II, ul. Sienna 5, 25-725 Kielce, schronisko dla osób bezdomnych, tel. 41/366-07-34.

3. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce, schronisko dla osób bezdomnych, 41/361-44-85.

4. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce, noclegownia, tel. 41/361-44-85.

5. Ogrzewalnia/Świetlica w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce, tel. 41/311-11-17.
świętokrzyskie placówki pomagające bezdomnym

MAPA JAKOŚCI POWIETRZA

Sprawdź mapę zanieczyszczenia powietrza w Kielcach i okolicy (wskaźnik PM)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań. Staraliśmy się przewidzieć wszystkie możliwości. Jeśli jednak nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie – skorzystaj z formularza kontaktowego.
Czy każdy funkcjonariusz Straży Miejskiej posiada osobowe zezwolenie do wykonywania kontroli w ruchu drogowym?
Informujemy, iż każdy funkcjonariusz Straży Miejskiej dokonujący kontroli posiada osobowe zezwolenie do wykonywania kontroli wydane przez KRP zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 18.07.2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008, Nr 132 poz.841 ze zm.).

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj