Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

POSTĘPOWANIA AKTUALNE

2023.12.20 - Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi: „Utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce”

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi: „Utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce”.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty przygotowane na formularzu ofertowym (załącznik nr 3) należy składać osobiście na adres:
Straż Miejska Kielce
ul. Ogrodowa 3B
25-024 Kielce
do dnia 27.12.2023 28.12.2023 r. do godziny 12.00

Pełna treść ogłoszenia.
1) załącznik nr 1- SOPZ
2) załącznik nr 2 - wzór umowy
3) załącznik nr 3—formularz ofertowy
4) Sprostowanie (terminu składania ofert)

2024.01.12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2023.12.18 - Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług medycznych w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne) dla pracowników Straży Miejskiej w Kielcach lub kandydatów wskazanych przez Zamawiającego na podstawie wystawionych skierowań.

.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce lub na adres mailowy: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl w terminie do dnia 27.12.2023 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na usługi medyczne z zakresu medycyny pracy”.Pełna treść ogłoszenia.

Załączniki:

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

2) Formularz oferty - załącznik nr 2

3) Projekt umowy - załącznik nr 3

2024.01.02
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w 2024 roku

Straż Miejska w Kielcach w związku z prowadzonym postępowaniem zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług pocztowych dla Straży Miejskiej w Kielcach na rok 2024.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce lub na adres mailowy: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl w terminie do dnia 19.12.2023 20.12.2023 r. do godziny 12.00 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – usługi pocztowe”.

Pełna treść ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

2023.12.18
Zmiana szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Formularz oferty - załącznik nr 1
Przedłuża się termin składania ofert do dnia 20.12.2023 r. do godziny 12.00

2023.12.20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

POSTĘPOWANIA ARCHIWALNE

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w 2023 roku

Straż Miejska w Kielcach w związku z prowadzonym postępowaniem zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług pocztowych dla Straży Miejskiej w Kielcach na rok 2023.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce lub na adres mailowy: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl w terminie do dnia 28.12.2022 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – prace pocztowe”.

Pełna treść ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

2022.12.30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Straży Miejskiej w Kielcach

Zapytanie ofertowe

Straż Miejska w Kielcach w związku z prowadzonym postępowaniem zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług dotyczących sprzątania terenów zewnętrznych wokół budynków Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3b oraz Ściegiennego 8.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce lub na adres mailowy: sekretariat@strazmiejska.kielce.pl w terminie do dnia 28.12.2022 r. do godziny 10.00 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – prace porządkowe”.

Pełna treść ogłoszenia.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia
.

2023.01.16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Kielcach

Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Kielcach z zapewnieniem bezgotówkowego rozlicznia trasakcji w systemie kart paliwowych w 2023 roku.

W załączeniu:

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz stacji paliw w dyspozycji Wykonawcy znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Kielce

2022.12.27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce

Termin składania ofert - 24.11.2022 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa szafy na dokumenty - 4 szt (załącznik 1.1)
2. Dostawa foteli obrotowych - 2 szt (załącznik 1.2)
3. Niszczarka X-15 - 1 szt (załącznik 1.3)
4. Niszczarka C-18 - 1 szt (załącznik 1.4)

2022.11.28
Informacja o wyborze wykonawcy.

Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj