Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Umundurowanie

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
 
(Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1998 r.)

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory:
  1)   umundurowania,
  2)   dystynkcji,
  3)   legitymacji,
  4)   znaków identyfikacyjnych
- strażników gminnych (miejskich) oraz warunki i sposób ich noszenia.
§ 2. 1. Strażnikowi gminnemu (miejskiemu), zwanemu dalej "strażnikiem", przysługuje umundurowanie.
2.  Podstawowym umundurowaniem strażnika jest ubiór służbowy.
3.  W zależności od wykonywanych czynności służbowych, poza ubiorem służbowym strażnikowi może przysługiwać ubiór:
  1)   wyjściowy,
  2)   specjalny.
§ 3. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:
  1)   wiatrówka męska i damska w kolorze ciemnogranatowym,
  2)   spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
  3)   spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju zwężonym, wpuszczane w obuwie,
  4)   spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
  5)   koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem,
  6)   koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem,
  7)   koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym,
  8)   sweter w kolorze ciemnogranatowym typu półgolf lub "serek",
  9)   czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
  10)  czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze ciemnogranatowym ocieplana,
  11)  czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym,
  12)  kapelusz damski,
  13)  kurtka 3/4 w kolorze ciemnogranatowym z podpinką,
  14)  kurtka uniwersalna krótka w kolorze ciemnogranatowym z podpinką.
2. Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego są:
  1)   marynarka męska i damska dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym,
  2)   spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
  3)   spódnica damska o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
  4)   koszula w kolorze białym z długim rękawem,
  5)   koszula w kolorze białym z krótkim rękawem,
  6)   czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
  7)   kapelusz damski,
  8)   płaszcz męski i damski letni w kolorze ciemnogranatowym,
  9)   płaszcz męski i damski zimowy w kolorze ciemnogranatowym.
2. Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. 1.  Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są w szczególności:
  1)   kombinezon,
  2)   kurtka,
  3)   spodnie długie,
  4)   spodnie krótkie,
  5)   koszulka typu polo
- stosowane przy wykonywaniu czynności specjalistycznych.
2. Przedmioty umundurowania, o których mowa w ust. 1, są w kolorze ciemnogranatowym i posiadają jaskrawe oznakowanie.
3. Ubiór specjalny powinien być oznakowany na wysokości górnej części tułowia, zarówno z przodu jak i z tyłu, napisami o treści "Straż Gminna" ("Straż Miejska").
4. Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taśmami odblaskowymi w kolorze żółtym ubioru specjalnego oraz noszenie kurtki w kolorze żółtym odblaskowym.
5. Wzory ubioru specjalnego oraz jego oznakowanie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 6.  Składnikami uzupełniającymi do umundurowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, są:
  1)   ocieplacz w kolorze ciemnogranatowym,
  2)   peleryna w kolorze ciemnogranatowym,
  3)   pas główny skórzany w kolorze czarnym,
  4)   obuwie męskie i damskie w kolorze czarnym,
  5)   krawat w kolorze czarnym,
  6)   szalik w kolorze ciemnogranatowym,
  7)   rękawiczki w kolorze czarnym,
  8)   skarpety w kolorze ciemnogranatowym,
  9)   ochronne nakrycie głowy,
  10)   kamizelka służbowa.
§ 7. 1. Na nakryciach głowy umieszcza się emblemat orła stylizowanego oraz otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-granatowym.
2. Wzory nakryć głowy oraz stylizowanego wizerunku orła w koronie określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
§ 8. 1. Sznur galowy koloru żółtego upina się do marynarki wyjściowej na prawym ramieniu.
2. Wzór sznura galowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 9. 1. Guziki do munduru służbowego i wyjściowego są koloru żółtego i zawierają stylizowany wizerunek orła w koronie.
2. Lamówka koloru żółtego, o szerokości 3 mm, jest wszywana wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek spodni.
§ 10. 1.  Do umundurowania strażnika wprowadza się dystynkcje służbowe, które są noszone na naramiennikach ubioru służbowego , wyjściowego i specjalnego.
2. Wzory dystynkcji na naramiennikach określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 11. 1. Dopuszcza się noszenie:
  1)   kurtki służbowej 3/4 wymiennie z zimowym lub letnim płaszczem wyjściowym,
  2)   koszul służbowych błękitnych wymiennie z koszulami wyjściowymi białymi.
2. Nakrycia głowy mogą być stosowane zamiennie.
3. Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania:
  1)   w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz z przedmiotami, które naruszają powagę munduru,
  2)   których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru.
§ 12. Strażnik jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 13. 1. Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje legitymację służbową, zwaną dalej "legitymacją", bezpośrednio po zatrudnieniu w straży.
2.  W legitymacji umieszcza się fotografię strażnika w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: numer legitymacji, stanowisko, imię i nazwisko, numer indywidualnego znaku identyfikacyjnego, termin ważności; wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.
3. Wzór legitymacji strażnika określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 14. 1.  Strażnik na czas pracy w straży otrzymuje znak identyfikacyjny, który nosi na lewej górnej części ubioru służbowego, wyjściowego i specjalnego.
2. Wzór znaku identyfikacyjnego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 15.  Na ubiorze służbowym , wyjściowym i specjalnym umieszcza się na rękawach, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, emblemat gminy, w której strażnik jest zatrudniony, w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 120 x 105 mm ± 10 mm.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 13 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
 

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj