Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Oferty pracy

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ LISTĘ OGŁOSZEŃ O PRACĘ

24.01.2023 - Starszy Inspektor w Sekcji Finansowo-Administracyjnej i Kadr (do dnia 03.02.2023 r.)

24.01.2023 - Starszy Inspektor w Sekcji Finansowo-Administracyjnej i Kadr (do dnia 03.02.2023 r.)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):
  • obywatelstwo polskie,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych.
  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy na stanowisku związanym z obsługą płacową.
  • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy (wynagrodzenia i pochodne), ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku od osób fizycznych.
  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  3. Oświadczenie kandydata
  4. Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj