Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Zanieczyszczona rzeka Silnica

 „Zanieczyszczenie wody w rzece Silnica w postaci nagromadzenia się substancji o konsystencji piany” – ujawniono miejsce zrzutu odpadów poprodukcyjnych na terenie jednej z firm.

Dyżurny Straży Miejskiej w dniu 13 września we wczesnych godzinach porannych otrzymał zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wody w rzece Silnica w postaci nagromadzenia się substancji o konsystencji piany koloru białego. Eko Patrol Straży Miejskiej po dokonaniu wizji terenu stwierdził, iż z jednego z kolektorów ściekowych przy ul. Zagnańskiej wydobywa się piana, która wpływa do koryta rzeki. Za pośrednictwem dyżurnego niezwłocznie na miejsce wezwano służby miejskie MZD, RPZ i UK oraz zastęp PSP który dokonał wstępnego badania stanu chemicznego substancji określając jego PH jako neutralne. Podczas interwencji nie udało się zlokalizować źródła wycieku.

W nocy z 13 na 14 września dyżurny SM ponownie otrzymał zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rzeki przy czym ilość substancji znajdującej się w korycie rzeki była wielokrotnie większa. We wczesnych godzinach porannych Eko Patrol SM ponownie udał się na miejsce gdzie stwierdził, że skala zjawiska jest wielokrotnie większa niż to miało miejsce w dniu poprzednim.

W związku z powyższym na miejsce zostały wezwane służby miejskie MZD, RPZ i UK, PSP oraz pracownicy WIOŚ i Wód Polskich. W trakcie prowadzonych czynności służby kontrolowały studzienki kanalizacji ściekowej wzdłuż ulicy Zagnańskiej pod kątem ujawnienia ewentualnego miejsca zrzutu substancji. W trakcie czynności wytypowano miejsce, z którego najprawdopodobniej substancja mogła pochodzić. Na placu jednej z firm produkcyjnych przy ul. Magazynowej stwierdzono, iż dochodziło tam do wylewania odpadów poprodukcyjnych do studzienki kanalizacji deszczowej, co było bezpośrednia przyczyną pojawienia się piany w korycie rzeki Silnica.

Dalsze czynności w sprawie prowadzi WIOŚ. Dodatkowo pracownikom WIOŚ przekazano próbki pobrane przez pracowników RPZ oraz zabezpieczono nagranie telefonem służbowym z momentu wycieku substancji do studzienki burzowej. Powyższe ustalenia przekazano odpowiednim służbom, które w dniu dzisiejszym zaplanowały kompleksową kontrolę firmy.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj