Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Podsumowanie akcji ,,Bezpieczny 1 listopada”

Strażnicy miejscy od 28 października do 2 listopada wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach prowadzili działania dotyczące ładu i porządku publicznego w rejonie kieleckich nekropolii. Jak wynika z corocznych analiz, łączone służby przynoszą wymierne korzyści, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa osób odwiedzających cmentarze oraz utrzymanie porządku publicznego.

W tegorocznej akcji uczestniczyło 40 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zarówno w patrolach samodzielnych, jak i wspólnych z Policją.
Strażnicy podczas służby szczególną uwagę zwracali na osoby zakłócające ład i porządek publiczny, dopuszczające się nieobyczajnych wybryków oraz na kierowców stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym.

Mimo utrudnień w ruchu drogowym wprowadzonych w organizacji na drogach w dniu 1 listopada kierowcy wykazali się dużym zrozumieniem i rozwagą, za co serdecznie dziękujemy.
Ten szczególny czas na terenie miasta Kielce minął spokojnie, bez wydarzeń i trudnych interwencji.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj