Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Zadbaj o odśnieżanie chodnika i dachu

Opady śniegu oznaczają więcej obowiązków dla właścicieli posesji oraz zarządców nieruchomości. Należy do nich sprzątanie śniegu i lodu z chodników, a także usuwanie sopli oraz nawisów śnieżnych z budynków.

Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych, a spadające z dachów sople lub zwały śniegu mogą zagrażać zdrowiu, a także życiu przechodniów. Dlatego, co nakazuje prawo, należy je usuwać. Za niedopełnienie tego obowiązku grozić może kara grzywny.

Warto pamiętać, że już kilka godzin po opadach waga świeżego śniegu może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
Często zdarza się, że chwilowe ocieplenie powoduje topnienie śniegu, ale gdy tylko przyjdzie ponowne ochłodzenie, zamarzająca woda znacznie zwiększa ciężar pokrywy śniegowej. Dlatego konieczne jest regularne jej usuwanie.
Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie powoduje on zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Można go zgarnąć na krawędź chodnika tak, aby nie przeszkadzał przechodniom, nie wolno go natomiast zgarniać na jezdnię.

Nie mniejszym zagrożeniem jest pozostawienie zaśnieżonych chodników, szczególnie w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Oprócz uszkodzeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.

To, czy właściciele i zarządcy nieruchomości dopełniają swoich obowiązków sprawdza m.in. Straż Miejska w Kielcach.

Przypominamy również, iż:

  • uchylenie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami podlega karze grzywny 200 zł, albo karze nagany z art. 101 KW w zw. z art.5 ust.1 pkt 4, ust. 3, ust. 4 pkt 2 i 3 lub ust. 5 UCiPG,
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obowiązki właściciela nieruchomości reguluje art. 5 ust.1 pkt 4.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj