Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

1 lipca - Dzień psa, co właściciel powinien wiedzieć o tych czworonogach

Posiadanie czworonoga, to nie tylko ogromna przyjemność, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Dlatego przypominamy o przepisach, które powinien znać każdy właściciel psa, które mogą przydać się podczas spaceru z czworonogiem.

Art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt:

Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Art. 9 ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt:

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Art. 77 Kodeksu Wykroczeń Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

  • 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

  • 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany

Art.  78.  Kodeksu Wykroczeń - Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art.  166 Kodeksu Wykroczeń – Puszczanie w lesie psa

Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany

Art. 56 ust. 2 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Art. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami.

Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi właścicieli psów to krok w stronę odpowiedzialnego i świadomego posiadania zwierząt. Dzięki temu możemy zapewnić naszym pupilom szczęśliwe życie przyczyniając się do tworzenia bezpiecznej wspólnoty lokalnej. 

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj