Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Korzystaj bezpiecznie z hulajnogi elektrycznej

W ostatnich dniach do kieleckiej Straży Miejskiej wpływa coraz więcej interwencji dotyczących porzuconych lub nieprawidłowo zaparkowanych hulajnóg elektrycznych.

W związku z tym przypominamy, że od 20 maja 2021r. obowiązują przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym, dotyczące zasad poruszania się tzw. UTO czyli Urządzeniami Transportu Osobistego (elektryczna deskorolka, segway itp.), elektrycznymi hulajnogami oraz urządzeniami wspomagającymi ruch (rolki).

Nowe przepisy przedstawiają również sposób parkowania tych urządzeń. Za niedostosowanie się do nich można otrzymać mandat karny (zgodnie z obowiązującym taryfikatorem) w wysokości 100 zł.

Zmiany w art. 47 ust. 3 prawa o ruchu drogowym przewidują możliwość parkowania UTO w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach zorganizowanych przez właściciela lub zarządcę drogi. Jeżeli takich miejsc nie ma obowiązuje zasada ogólna, mówiąca, że hulajnogę należy ustawić jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do krawędzi chodnika, a szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych musi być tak duża, żeby nie powodować utrudnień w ruchu oraz nie może mniejsza niż 1,5 metra.

Ponadto nieprawidłowo zaparkowane pojazdy (np. hulajnogi) mogą być usunięte z drogi na koszt właściciela. Ustawa przewiduje, że za takie usunięcie należy zapłacić 123 zł. Ponadto każdy dzień przechowywania pojazdu może kosztować ok 23 zł.

Służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego takie jak Policja czy Straż Miejska, mogą w prosty sposób ustalić kto był ostatnim użytkownikiem, dzięki numerom identyfikacyjnym, które mieszczone są na wszystkich urządzeniach.

Funkcjonariusze mogą zwracać się do ich właściciela, który na podstawie art. 78 ust. 4 i 5 ustawy prawo o ruchu drogowym ma obowiązek udzielenia informacji, kto w danym miejscu i czasie prowadził wskazany pojazd.
Ustawa przewiduje, że za odmowę wskazania ostatniego użytkownika może zostać nałożony mandat karny w wysokości nawet 500 zł. Taki mandat otrzymuje osoba odpowiedzialna za pojazdy albo ich właściciel.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2021 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj