Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Zaproszenie na „VI kieleckie dni energii”

Prezydent Miasta Kielce organizuje kampanię informacyjno – edukacyjną pod hasłem „VI Kieleckie Dni Energii” ukierunkowaną na sprawy związane z poprawą efektywności energetycznej i ochroną powietrza na terenie naszego miasta. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10, 11 czerwca br., w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica i adresowane będzie do wszystkich członków lokalnej społeczności (tj.: dzieci, młodzieży, dorosłych, organizacji pozarządowych, sektora komunalnego, prywatnego, transportowego). Celem kampanii jest popularyzacja wiedzy o właściwym wykorzystaniu energii oraz informowanie społeczności lokalnej jak istotna jest ochrona powietrza w naszym mieście.
Straż Miejska w Kielcach w dniu 10 czerwca w godz. 10:00 – 17:00 przygotuje stoisko edukacyjno - profilaktyczne przy którym odbędzie się nauka poprzez zabawę i zaprosi do uczestnictwa w grach i zabawach edukacyjnych poświęconych wpływowi zanieczyszczeń powietrza na środowisko. W tym dniu funkcjonariusze będą wzmacniać wśród mieszkańców postawy proekologiczne towarzyszące działaniom prewencyjnym Straży Miejskiej.
Oprócz Straży Miejskiej w wydarzeniu wezmą udział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego, Geonatura, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, PGE Dystrybucja, Nadleśnictwo Kielce, Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj