Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Finał konkursu „Moja rada na odpada”

W dniu 28.04.2021r  odbył się finał konkursu „Moja Rada na odpada”.

Celem konkursu było promowanie właściwych postaw w zakresie ekologii, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Do siedziby Komendy Straży Miejskiej, jak co roku wpłynęło setki prac konkursowych, które zostały podzielone na 5 kategorii konkursowych.

Jury konkursowe w składzie Pani Komendant Straży Miejskiej Renaty Gruszczyńskiej, przedstawiciela patrolu szkolnego oraz instruktora plastyka Domu Kultury „Białogon” Agnieszki Bartoszak, miało niełatwe zadanie.

Jury nagrodziło blisko 500 najlepszych prac, a do laureatów powędrowały atrakcyjne nagrody, złożone na ręce przedstawicieli placówek oświatowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe prace, którzy pokazali iż środowisko naturalne nie jest im obojętne.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2021 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj