Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Święto Czystego Powietrza ze Szkołą Podstawową nr 12

W poniedziałek 15 listopada Straż Miejska na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bohaterów Westerplatte wzięła udział w Święcie Czystego Powietrza które co roku przypada na dzień 14 listopada.

Oddychanie czystym powietrzem jest istotne dla funkcjonowania każdego organizmu. Czyste powietrze to dobro które powinniśmy chronić każdego dnia. Dlatego warto się zastanowić jak możemy przyczynić się do tego, aby zadbać o nasze zdrowie a także o ochronę środowiska.

Nasi funkcjonariusze wzięli udział w pokazie prawidłowego rozpalania w piecu. W dwóch takich samych piecach używając tego samego paliwa, funkcjonariusze pokazali różnicę rozpalania w sposób ekologiczny czemu towarzyszy niewielka ilość dymu, w drugim niewłaściwe rozpalanie co spowoduje powstanie dużych ilości czarnego dymu, a co za tym idzie powstanie smogu. Strażnicy wyjaśniali w jaki sposób pyły i gazy powstające w procesie spalania odpadów niekorzystnie wpływają na środowisko oraz na nasze zdrowie.

Warto dodać, że spalanie zabronionych materiałów stanowi wykroczenie i zagrożone jest mandatem do 500 zł. Funkcjonariuszka z patrolu szkolnego przeprowadziła prelekcję na temat zanieczyszczeń powietrza. Nie zabrakło również pokazu drona antysmogowego, który jest na wyposażeniu Straży Miejskiej.

Urządzenie jest wyposażone w stację pomiarową SOWA, dzięki której możliwe jest pobieranie próbek zanieczyszczeń bezpośrednio z kominów emitujących dym.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie szkoły, przyczyniając się organizacji pokazów i prelekcji, gdzie mogliśmy podnosić świadomość społeczną na rzecz poprawy czystego powietrza.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj