Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Zajęcia integracyjne

Od początku rosyjskiej agresji w naszym mieście szukają schronienia obywatele Ukrainy, szczególnie matki z dziećmi. Dzieci uchodźców trafiają do kieleckich placówek oświatowych, gdzie borykają się z barierą językową. Natomiast uczniowie z Polski znaleźli się w sytuacji, gdzie niezbędne jest udzielanie wsparcia naszym sąsiadom, budowanie poczucia bezpieczeństwa i przyjaznych relacji.

Straż Miejska w Kielcach w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kielce stale współpracuje z przedstawicielami placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci uchodźców z Ukrainy. Realizujemy zajęcia integracyjne pn. „Integracja uczniów”, pomocne w nawiązaniu kontaktu i adaptacji dzieci z Ukrainy.

Angażowanie uczniów w zadania wymagające współzawodnictwa mogą przyczynić się do identyfikacji w grupie rówieśniczej, czy nawiązania koleżeństwa.

Zajęcia te mają również na celu przybliżenie zadań, jakie na co dzień wykonują strażnicy miejscy oraz informacji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj