Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Konkurs „Bezpieczne Wakacje 2022”

Straż Miejska w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Bezpieczne Wakacje 2022”.

Celem konkursu jest:
- popularyzacja wiedzy na temat bezpiecznych zasad podczas letniego wypoczynku,
- aktywny udział spędzania wolnego czasu,
- ograniczenie wypadków podczas wakacji.

Tematyka prac konkursowych powinna zawierać szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas wakacji.

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży (6 – 18 lat) z terenu miasta Kielce. Konkurs obejmuje III kategorie wiekowe.
Kategoria I 6-10 lat
Kategoria II 11-14 lat
Kategoria III 15-18 lat

Prace konkursowe powinny odnieść się do tematyki podanej dla kategorii wiekowej przedstawionej w regulaminie (podany w załączniku). Prace należy składać do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursu znajdują się w załączniku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 
Załączniki:

1. Regulamin konkursu.
2. Formularz zgłoszeniowy.
3. Zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj