Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Straż Miejska kontroluje miejsca przebywania bezdomnych

Do jednych z podstawowych zadań Straży Miejskiej w okresie zimowym należy monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnie mieszkających, przebywających w bardzo złych warunkach, osób mogących potrzebować pomocy medycznej lub socjalnej i przekazywanie takich informacji do MOPR. Strażnicy oprócz samodzielnie prowadzonych kontroli, tworzą wspólne patrole ze streetworkerami odwiedzają znane im z poprzedniego sezonu miejsca przebywania osób bezdomnych do których w szczególności należą:

- tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- altany śmietnikowe,
- pustostany, opuszczone hale magazynowe, garaże,
- piwnice oraz górne piętra domów mieszkalnych.

Każdorazowo bezdomnym z którymi spotykają się patrole proponowana jest pomoc oraz przekazywane są informacje dotyczące schronisk, noclegowni czy miejsc, w których mogą się ogrzać, skorzystać z łaźni, gdzie i na jakich zasadach mają możliwość pobrania czystej odzieży czy otrzymać ciepły posiłek. Ponadto informowani są o dyżurującym całodobowo Ośrodku Interwencyjno – Terapeutycznym, w którym mogą liczyć na wsparcie psychologa oraz uzyskać poradę dotyczącą procesu wyjścia z bezdomności.

Ponieważ nie wszystkie miejsca pobytu osób bezdomnych są nam znane, zachęcamy mieszkańców Kielc do współpracy i apelujemy o zgłaszanie pod bezpłatnym numerem telefonu 986 lub nr 41 368-75-15 tego typu informacji. Prosimy o wskazywanie miejsc przebywania bezdomnych, osób znajdujący się w stanach zagrażających ich zdrowiu i życiu jak również informowanie nas o osobach poszukujących schronienia na zimę.
Informację o osobach bezdomnych można zgłaszać również:

Całodobowo - telefon alarmowy numer 112,
Policja pod numerem tel. 997,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach,
Dział ds. Bezdomności
tel. 41 345 33 10 czynny poniedziałek 8–16 oraz wtorek–piątek 7:30–15:30,
41 311 11 17 czynny całodobowo poniedziałek–niedziela.

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA BEZDOMNYCH

1. Ogrzewalnia-Punkt Pomocy Doraźnej w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych MOPR ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce, tel. 41 311-11-17
2. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce, tel. 41 361-44-85,
3. Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II ul. Sienna 5, 25-725 Kielce, tel. 41 366-07-34,
4. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce, tel. 41 361-44-85,
5. Schronisko dla Kobiet Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce, tel. 41 366-48-47, 784-531-622,
6. Ogrzewalnia ul. Ogrodowa 3, 25-024 Kielce tel. 41 344-41-73,Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2021 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj