Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Wzmożone kontrole w rejonach placów budowy

W dniu wczorajszym do dyżurnego Straży Miejskiej w Kielcach zadzwonił zdenerwowany mieszkaniec osiedla Podkarczówka, prosząc o interwencję dotyczącą notorycznie zanieczyszczanej ul. Podklasztornej. Zgłaszający informował, że ciężarówki wyjeżdżające z terenu budowy zlokalizowanej przy tej ulicy pozostawiają na jezdni ogromne ilości błota.

Na miejsce udał się patrol EKO. Strażnicy potwierdzili, iż na odcinku kilkuset metrów nawierzchnia ulicy Podklasztornej jest pokryta. mieszanką kleistej gliny z ziemią, która oblepia dosłownie wszystko. Poza tym błoto tworzy charakterystyczną warstwę poślizgową, zagrażającą bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ponadto Strażnicy stwierdzili, że wyjazd z terenu budowy nie jest w żaden sposób utwardzony oraz nie zainstalowano urządzeń do mycia kół pojazdów wjeżdżających na drogę publiczną.

Za stwierdzone zaniedbania Funkcjonariusze po raz kolejny ukarali kierownika budowy mandatem. Wydali również polecenie oczyszczenia jezdni z błota.

Należy dodać, iż w ostatnim okresie patrole Straży Miejskiej nasiliły kontrole dotyczące nieporządków w rejonie prowadzonych budów, efektem czego było nałożenie kilku mandatów karnych oraz wydane polecenia na doprowadzenie do poprzedniego stanu nawierzchni przez kierowników inwestycji prowadzonych przy tych drogach.

Kierowca, który wjeżdża z budowy ubłoconym samochodem może otrzymać mandat do 200 złotych a dla kierownika budowy, który nie dopełnił swoich obowiązków i doprowadził do tego, że droga została zabłocona - do 500 złotych.

Art.91 Kw - Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Art. 102 Kodeksu Wykroczeń: Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,podlega karze grzywny albo karze nagany.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2021 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj