Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Światowy Dzień Recyklingu

Miesiąc temu prowadziliśmy akcję zbierania zużytych baterii (link)? Przekazaliśmy je grupie Eneris, gdzie zostały poddane recyklingowi.
Idąc dalej tym tropem ponownie zaprosiliśmy grupę Eneris do współpracy. 18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu i z tej okazji przeprowadziliśmy wspólnie prelekcje w placówkach oświatowych.

Przypomnijmy – co to jest recykling?
Proces mający na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Rozumie się przez to metodę odzysku, w ramach której odpady są przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, a następnie ponownie wykorzystywane w pierwotnym lub innym celu. Recykling nie obejmuje odzysku energii oraz ponownego przetwarzania na materiały, które mają być końcowo wykorzystane jako paliwo.

Recyklingowi podlegają:

  • papierowe gazety, opakowania oraz papier biurowy,
  • wyroby z tworzyw sztucznych: butelki PET, opakowania, pojemniki itp.,
  • szklane słoiki, butelki, szkło opakowaniowe,
  • opakowania produkowane z różnych tworzyw (tzw. wielomateriałowe),
  • worki i torby foliowe, folie opakowaniowe,
  • odpady biodegradowalne: liście, skoszone trawy,
  • aluminiowe puszki, przewody, chłodnice,
  • opakowania kartonowe.

Proces przetwarzania odpadów w celu pozyskana z nich wartościowościowych surowców i substancji ma charakter wieloetapowy. Pierwszym z etapów recyklingu jest sortowanie materiałów, niezbędne dla oddzielenia poszczególnych rodzajów odpadów. Ta część procesu jest wykonywana przez użytkowników w domach, przy wyrzucaniu śmieci. Kolejnym elementem recyklingu jest rozdrabnianie tworzyw oraz ich separacja. Niektóre odpady, w szczególności te produkowane ze szkła i tworzyw sztucznych, wymagają również mycia. Ten etap recyklingu wykonywany jest poprzez zanurzanie odpadów w specjalnych wannach ze środkami czyszczącymi. Produkt końcowy powstaje na etapie wytłaczania, będącym ostatnią częścią całego procesu przetwórczego.
Ile potrzeba odpadów, by wytworzyć nowy produkt? Do wyprodukowania ciepłej polarowej bluzy potrzeba zaledwie 35 plastikowych butelek, a przetworzenie 6 metalowych puszek pozwala wyprodukować tyle samo energii, co spalenie 1 litra paliwa.

Nowe pojęcie – UPCYKLING

Określany jako wyższa forma recyklingu. To forma przetwarzania, która pozwala uzyskiwać przedmioty o wartości wyższej niż wartość produkty początkowego. Doskonałe przykłady upcyklingu to m.in. produkcja butów ze zużytych opon samochodowych czy designerskich mebli ze starych palet.

Upowszechnianie proekologicznych postaw w najbliższym otoczeniu jest bardzo ważne ze względu na szeroko rozumiane zagadnienia związane ochroną środowiska i zachowaniami nacechowanymi troską o naturę.

Dajemy w ten sposób przykład na to, że choć RECYKLING to trudne słowo lecz oznacza „ze starego coś nowego”. :)

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj