Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów

Strażnicy miejscy z Patrolu Eko regularnie dbają o porządek i czystość naszego miasta. Do zadań realizowanych przez funkcjonariuszy z Patrolu Ekologicznego, należy ponadto kontrola gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarka odpadami. Strażnicy prowadzą również szeroką edukację, w zakresie poprawnej segregacji odpadów począwszy od dzieci i młodzieży kieleckich placówek oświatowych, po właścicieli czy zarządców nieruchomości.

W ostatnich dniach ulotki nt. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych otrzymali za sprawą Pana Piotra, mieszkańcy wieżowca przy ul. Hożej w Kielcach. Musimy zdać sobie sprawę, iż skuteczna ochrona środowiska zależy od zaangażowania wszystkich mieszkańców - twierdzi Pan Piotr przedstawiciel wspólnoty mieszkańców.

Przypominamy, że od 2020 r. segregacja odpadów jest obowiązkowa. Apelujemy do mieszkańców
o przestrzeganie zasad segregacji. To m.in. poprzez prawidłową selekcję odpadów przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego, od tego w jaki sposób sklasyfikujemy odpady w gospodarstwie domowym zależy ile z nich zostanie poddana recyklingowi.

Od dnia 4 września 2020 r. strażnik miejski posiada uprawnienia do nałożenia grzywny na osobę lub podmiot niesegregujący, czy też nie regulujący opłat za odpady komunalne oraz za błędnie wypełnioną deklarację. Za stwierdzone naruszenia grozi grzywna w drodze mandatu karnego do 500 złotych.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj