Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Święto czystego powietrza ze Strażą Miejską

18 listopada 2022 r. Straż Miejska w Kielcach odpowiedziała na zaproszenie od Szkoły Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4PP ,,Czwartaków” i wzięliśmy udział w Święcie Czystego Powietrza, które jak co roku przypada na dzień 14 listopada. Funkcjonariusze zaprezentowali jak prawidłowo rozpalać w piecu. W dwóch takich samych kotłach grzewczych, używając tego samego paliwa, strażnicy pokazali różnicę w ich rozpalaniu:

• Pierwszy przykład - rozpalanie w sposób ekologiczny czemu towarzyszy niewielka ilość zadymienia.
• Drugi przykład - to niewłaściwe rozpalanie, które powoduje powstanie dużych ilości czarnego dymu, w ten sposób powstaje smog.

Strażnicy wyjaśniali w jaki sposób pyły i gazy powstające w procesie spalania odpadów niekorzystnie wpływają na środowisko oraz na nasze zdrowie.

Funkcjonariuszka przeprowadziła prelekcję na temat zanieczyszczeń powietrza.

Nie zabrakło również pokazu drona antysmogowego, który jest na wyposażeniu Straży Miejskiej. Urządzenie jest wyposażone w stację badawczą SOWA, dzięki której możliwe jest pobieranie próbek zanieczyszczeń bezpośrednio z kominów emitujących dym.

Przypominamy!
Powietrze może być czystsze, a zdrowie lepsze.
Czyste powietrze to dobrze natleniona krew, lepsze samopoczucie, więcej energii, znaczne ograniczenie chorób układu oddechowego i krwionośnego. To zdrowa gleba, na której uprawiamy warzywa, owoce i zboże i czyste środowisko naturalne, w którym żyjemy.
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest spalanie odpadów.
Osoby, które spalają odpady łamią prawo dotyczące ochrony środowiska i zagrożeń epidemiologicznych oraz przepisy przeciw pożarowe. Za spalenie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do Sądu. Kominy, w wyniku palenia śmieciami często zapychają się sadzą, co może skończyć się dla domowników zaczadzeniem i zapaleniem przewodu kominowego.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj