Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Co zrobić w przypadku znalezienia padłego zwierzęcia

Jeśli spotkamy na drodze potrącone lub padłe w wyniku innych okoliczności zwierzę powinniśmy to natychmiast zgłosić! Takie zwierzę należy jak najszybciej usunąć, aby nie powodowało zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. W tym celu dzwonimy na policję (numer alarmowy 997). Podobnie należy postępować w przypadku, gdy samemu potrąci się zwierzę samochodem.

Na terenie miejskim bądź w pasie drogowym na terenie miasta Kielce powinniśmy zawiadomić służby porządkowe. Tego typu interwencje prosimy zgłaszać do Dyżurnego Straży Miejskiej
w Kielcach pod numer alarmowy 986 lub 112.

Jeżeli martwe zwierzę znajduje się na terenie gruntu prywatnego – obowiązek jego uprzątnięcia spoczywa na właścicielu terenu posesji.

W razie znalezienie martwego zwierzęcia w lesie nie należy dotykać i zbierać części jego ciała. Jeśli jest taka możliwość najlepiej zawiadomić leśniczego – sprawdzi przyczynę śmierci oraz powiadomi odpowiednie służby, które zajmują się usunięciem zwierzęcia.

Jeśli masz problem ze skontaktowaniem się ze służbami bądź właścicielami gruntów prywatnych, możesz zajrzeć na stronę GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), gdzie znajdziesz adresy
i numery kontaktowe do fundacji, ośrodków rehabilitacji i lecznic weterynaryjnych udzielających pomocy zwierzętom.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj