Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Kara za nielegalne pozbywanie się nieczystości ciekłych

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane - do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.

10 stycznia 2023 roku funkcjonariusze z Sekcji Działań Prewencyjnych otrzymali zgłoszenie od Dyżurnego Straży Miejskiej, że z posesji znajdującej się przy ulicy Podgórskiej unosi się fetor wylewanych nieczystości ciekłych. Skierowani na miejsce strażnicy zaobserwowali kobietę, która wężem ogrodowym wylewała nieczystości tj. szambo do gruntu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniająca wymagania określone w przepisach odrębnych – w tym przypadku przepisy nakazują udokumentowanie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości.

Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, są to m. in. bakterie E. Coli i Salmonelli, które roznoszą ludzie i zwierzęta. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny do 5000 zł.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj