Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Straż Miejska przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach psów

Posiadanie psa wiąże się z licznymi obowiązkami jakie nakłada na właściciela prawo. Należy pamiętać, że za zachowanie i szkody wyrządzone przez czworonoga zawsze odpowiada jego właściciel. W odpowiedzi na pytania mieszkańców, ale i nagminnie powtarzające się interwencje - Straż Miejska w Kielcach przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach psów.

Obowiązkowe szczepienie

Właściciele psów powinni pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych swoich pupili. Zgodnie z art. 85 ust. 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie. Niedopełnienie obowiązku szczepienia skutkuje grzywną w wysokości do 500 zł.
 
Obowiązek zapewnienia właściwych warunków
 
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, właściciele psów powinni zapewnić im odpowiednie warunki bytowe. Pomieszczenia, w których przebywają psy powinny chronić przed zimnem, upałem oraz opadami atmosferycznymi. Zwierzę powinno mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę, a właściciel ma obowiązek zapewnienia mu karmy oraz stałego dostępu do wody. Należy pamiętać, że nie można trzymać czworonoga na uwięzi dłużej niż 12 godzin lub w sposób powodujący cierpienie, a sama uwięź nie może być krótsza niż 3m.
 
Odpowiednie pilnowanie psów
 
Psy w miejscach publicznych muszą być zawsze pod opieką człowieka i być wyprowadzane na smyczy, nawet jeśli właściciel zna psychikę swojego podopiecznego i potrafi wymóc na nim bezwzględne posłuszeństwo. To tylko zwierzę i nigdy nie można do końca przewidzieć, jak w danej sytuacji się zachowa. Za niezachowanie tzw. zwykłej lub nakazanej staranności przy trzymaniu zwierzęcia grozi mandat karny w wysokości do 250 zł.
Więcej - do 500 zł - zapłacą ci, którzy sprowadzą zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 
Obowiązek sprzątania po psie
 
Przypominamy, że obowiązek sprzątania po psie spoczywa na osobie wyprowadzającej. Jasno określa tę kwestię Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce. Za nieposprzątanie po swoim pupilu Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj