Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Znieważenie funkcjoniusza

Szanujmy się nawzajem!

W ostatnich latach problem znieważania i agresji wobec funkcjonariuszy służb mundurowych stał się coraz bardziej widoczny. Straż Miejska jako jedna z tych służb także doświadcza tego trudnego zjawiska. Jednak w odpowiedzi na to wyzwanie wprowadzono środki prawne mające na celu ochronę i szanowanie tych, którzy pracują na rzecz naszego bezpieczeństwa.
Znieważanie funkcjonariuszy obejmuje takie zachowania jak kierowanie obraźliwych słów, agresji werbalnej, ataki fizyczne oraz wszelkie inne formy dyskryminacji czy napaści na osoby wykonujące swoje obowiązki na rzecz społeczeństwa. Te zachowania nie tylko narażają funkcjonariuszy na niebezpieczeństwo, ale także podważają autorytet służb mundurowych i podważają zasady prawa i porządku.
Jest to przestępstwo z art. 226§ 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. 2022 poz. 1138) - „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”


Patrol Straży Miejskiej w Kielcach ujął mężczyznę, który znieważył funkcjonariusza w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Do zdarzenia doszło na ulicy Lotniczej w nocy 25 na 26 listopada 2023 roku. Około godziny 02.00 patrol Straży Miejskiej podejmował interwencję do nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu. W trakcie prowadzonych czynności pojawiła się w grupie osoba, która używała słów nieprzyzwoitych w stosunku do strażnika, nie stosowała się do wydawanych poleceń. W efekcie została ujęta i przewieziona do I Komisariatu Policji w Kielcach celem wykonania dalszych czynności w związku z popełnionym przestępstwem.

Apelujemy o zachowanie szacunku dla innych ludzi, niezależnie od prezentowanych przez nich poglądów, dbamy o to, aby każdy mieszkaniec Kielc oraz osoby przebywające na naszym terenie czuły się bezpieczne i mogły w pełni korzystać ze swobód obywatelskich, bez strachu i obawy przed doznaniem agresji oraz dyskryminacji. Nikt nie zasługuje na to, aby stać się obiektem ataku słownego czy innego przejawu agresji lub nietolerancji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd bądź orientację seksualną. Wszyscy jesteśmy równi i w równym stopniu zasługujemy na szacunek.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj