Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

,,Wystartowaliśmy” z kontrolami spalania odpadów

Straż Miejska w Kielcach kontroluje domowe paleniska. Sezon grzewczy nam się rozpoczął i jak co roku strażnicy miejscy sprawdzają czym kielczanie palą w piecach. Wzbogaceni o dron wraz ze stacją pomiarową SOWA funkcjonariusze EKO-patrolu prowadzą analizę powietrza na terenie naszego miasta.

Przypominamy, że strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole w oparciu o posiadane upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Kielce na mocy Ustawy o odpadach art. 191.

W celu rozwiania wątpliwości informujemy, że strażnik jest uprawniony do:

  1. wstępu z niezbędnym sprzętem na teren posesji w celu dokonania kontroli paleniska,

  2. przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych,

  3. pobierania próbek popiołu z paleniska celem przekazania ich do analizy chemicznej,

  4. według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Spalający odpady mogą być karani zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, która uznaje termiczne przekształcanie odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi za wykroczenie.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj