Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

„[E]Misja ZERO SMOGU!”

Choć na co dzień myśli człowieka krążą wokół spraw przyziemnych i tematyka jakości powietrza nie stanowi naszego głównego nurtu myślowego, jest to temat nie do przecenienia. W dobie współczesnych realiów, powinniśmy wyjść poza strefę własnego komfortu i zacząć myśleć globalnie. Jak pokazują dane statystyczne – Polska znajduje się bowiem w niechlubnej czołówce pośród krajów Unii Europejskiej pod kątem najbardziej zanieczyszczonego powietrza.

Jako, że wspaniałym „narzędziem” kształtującym świadomość ekologiczną u dorosłych są dzieci, Straż Miejska w Kielcach dołączyła do działań Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta w Kielcach i przystąpiła do akcji pod hasłem „[E]Misja ZERO SMOGU!”. Uroczysta inauguracja tejże akcji z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce – Pana Marcina Różyckiego, odbyła się 24 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach. Podczas uroczystego rozpoczęcia wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem, Pan Prezydent przypomniał o jego podstawowych źródłach oraz wskazał na kilka sposobów walki ze zjawiskiem. Przypomniał także o istotnej roli w tym zakresie Straży Miejskiej w Kielcach, której jednym z elementarnych działań stają się te z zakresu ekologii.

Po uroczystej inauguracji, uczniowie rozeszli się do swoich klas, w których to zgodnie z ustalonym harmonogramem, miały miejsce zajęcia z kieleckimi Strażnikami Miejskimi z Patrolu Szkolnego. Zajęcia przeprowadzone były w oparciu o wykorzystanie autorskich bajek naszych funkcjonariuszy, które to poruszały niezmiernie istotne kwestie, takie, jak: walka ze smogiem, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany czy mapa ginącego świata. Zajęcia te są częścią programu profilaktycznego kieleckiej Straży Miejskiej, który to od wielu już lat jest sukcesywnie wdrażany w kieleckich placówkach edukacyjnych. Strażników można spotkać zarówno w placówkach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych, średnich, jak i na uczelniach wyższych. Nasze koleżanki z Patrolu Szkolnego zawsze dokładają wiele starań w powodzenie każdej jednostki lekcyjnej, zaś te – ku naszej uciesze, cieszą się dużym uznaniem i zainteresowaniem.

Kolejne zajęcia w ramach akcji „[E]Misja ZERO SMOGU!”będą odbywały się w innych kieleckich placówkach oświatowych, zaś całe przedsięwzięcie zwieńczy konkurs „Napisz list do sąsiada”, gdzie Organizatorzy postawili przed uczniami niezwykle kreatywne oraz wielce pożytecznie ze społecznego punktu widzenia, zadanie. Uczniowie mają bowiem zaprojektować pocztówkę, która pośród naszego sąsiedztwa ma promować przyjazne środowisku - ekologiczne sposoby palenia w domowych paleniskach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powodzenie akcji. Pragniemy podkreślić, że wzorowa postawa uczniowska podczas zajęć oraz duża świadomość pośród uczniów odnośnie ich roli dla zachowania zdrowego i przyjaznego człowiekowi środowiska, stanowi dla nas powód do dumy. Dziękujemy i pamiętajmy, że brudna gleba chleba nie da.

 

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2021 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj