Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Tydzień Energii z Przyrodą

Straż Miejska od lat inicjuje działania profilaktyczne w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Sukcesywnie promujemy i przyłączamy się do działań związanych z ochroną przed zagrożeniami i profesjonalnym reagowaniem na nie oraz wzmacniamy czynniki chroniące.

I tym razem aktywnie włączamy się do wydarzenia edukacyjno- informacyjnego, gdzie Organizatorem jest Prezydent Miasta Kielce, a koordynuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, pod hasłem „Tydzień Energii z Przyrodą”, w dniach 5-12 czerwca br. Nadrzędnym celem tego wydarzenia jest promowanie właściwych postaw w zakresie szeroko rozumianej ekologii czy podnoszeniu poziomu wiedzy ekologicznej.
Na to wspaniałe wydarzenie Straż Miejska przygotowała na dzień 07.06.2021r. wideokonferencję z zainteresowanymi placówkami oświatowymi, poprzez platformę JitsiMeet, w godz. 8:00 – 13:00.

Obowiązkiem uczestniczenia w tym spotkaniu on – line jest wpisanie hasła: STRAZMIEJSKAKIELCE08062021. Na zaplanowanym spotkaniu przeprowadzimy zajęcia edukacyjne z uczniami placówek oświatowych w Kielcach, na temat energii, jej odnawialnych źródeł, niskoemisyjności, elektromobilności, segregacji śmieci, itp. Przybliżymy wartość ekologiczną jako istotny obszar ludzkiej odpowiedzialności, w wymiarze lokalnym i globalnym. Dla aktywnie uczestniczących osób, przewidziano nagrody rzeczowe.

Głęboko wierzymy, że organizowana akcja przyniesie wiele dobra dla społeczności lokalnej oraz znacząco podniesie świadomość postaw ekologicznych.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2021 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj