Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Szkolenie dla pedagogów

Strażniczki z Patrolu Szkolnego w dniu 9 czerwca przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli z Niepublicznej Bursy Szkolnej w Kielcach.

Tematyka spotkania dotyczyła aspektów szybkiego rozpoznawania symptomów zagrożenia w sytuacji kryzysowej oraz wdrożenia procedur szybkiego reagowania wobec zaistniałego problemu. Nasze koleżanki podczas szkolenia poruszyły także nierozerwalnie wiążącą się z tematyką zagrożeń na ścieżkach dorastania, aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Szkolenie dla grona pedagogicznego placówki było częścią programu profilaktycznego realizowanego przez Straż Miejską w Kielcach. Serdecznie dziękujemy za ożywione zainteresowanie tą formą pracy naszej jednostki ukierunkowanej na podniesienie wiedzy wśród grona pedagogicznego.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (PW - 2021)

Szukaj